List of Public School in Hubli

St. Antony's Public School

Siddeshwar Park, Vidyanagar, Vidyanagar,, Hubli, Karnataka - 580031,India

Smt. Drakshyani Kalyanshettar Public School

Shakti Colony, Opp Madhura Park, Near Adhyapak Nagar, Near Adhyapak Nagar,, Hubli, Karnataka - 580032,India

Smt. Drakshayani Kalyanshettar Public School

Shakti Colony, Near Adhyapaknagar Vidya Nagar, Near Adhyapaknagar Vidya Nagar,, Hubli, Karnataka - 580031,India

Karnataka National English School

Ghantikeri, Dhavalagiri, Dhavalagiri,, Hubli, Karnataka - 580002,India

Advertisement

Schools by Categoty